4 gode grunde til at arbejde med Quisma

KVALITET

Quisma er en del af verdens største bureaugruppe, GroupM. Qua vores størrelse har vi unikke fordele på pris og kvalitet, når vi handler medier

PERFORMANCE

Vi tager udgangspunkt i det bedste resultat og allokerer budgettet efter bedste ROAS. Her kommer medieplanen først bagefter

TALENT

Quisma har 200 digitale specialister ansatte i Norden. Det er mere end nogen andre

TEKNOLOGI

Vi er besatte af data. Vi tror på, at jo mere indsigt vi har, desto bedre kan vi optimere din kampagne


Digital performancemarketing – Kernen er data

QUISMA er GroupMs nordiske performancebureau. Vores marketingfokus har udelukkende et digitalt afsæt, hvor datadrevet og integreret performancemarketing er specialistområdet. Vores fokus er at udfolde og udvikle vores kunders digitale discipliner- og dermed styrke deres forretning.

Data er kernen i performancebegrebet, hvor definitionen af performance afviger fra den klassiske affiliate-opfattelse. I stedet anskues performance som kontinuerlig optimering med berigelse af dataindsigter. Vi rådgiver og eksekverer på enkelte kanaler (f.eks. SEO, SEM, Display mv.) samt tilbyder den integrerede pakke. Med den integrerede pakke arbejder vi desuden kanaluafhængigt, hvor vi med udgangspunkt i data løbende kan allokere budgettet, hvor det største afkast opnås. QUISMAs performancetilgang er dermed kategorisk lower funnel fokuseret. Vores digitale specialister rådgiver og eksekverer kampagner for virksomheder primært i xCommercebranchen.

I QUISMAs har vi et stærkt samarbejde med vores kollegaer på kryds og tværs af alle Nordens landegrænser. Med erfaringer og indsigter i disse markeder har vi de bedste forudsætninger for at udføre en begavet marketingindsats på nordisk plan, som gavner vores kunder.

Direkte adgang til digitale specialistfunktioner

Via QUISMA kan kunder få direkte adgang til GroupM’s digitale specialistfunktioner, hvor der tilbydes en bred produktpallette. Med fordel kan vi pakketere alle GroupM Connects unikke, digitale assets, hvilket bl.a. inkluderer Xaxis Turbine, Live Audience og medieintegrationer.

Hvert setup er skræddersyet til den pågældende kunde, hvorvidt kunden ønsker rådgivning og/ eksekvering i form af SEO/CRO/SEM/Programmatic/Paid Social eller den integrerede pakke. I GroupM Connects ånd tror vi på, at den største værdiskabelse sker gennem synergi og integration af de forskellige kompetencer og digitale kanaler. Men for mindre eller mellemstore firmaer kan det i nogen tilfælde være vejen frem at fokusere på de udvalgte aktiviteter, der giver bedst mening for dennes forretning.