Hvorfor arbejde med Email Marketing?

Email Marketing er en kundecentreret tilgang til kommunikation og marketing, der hjælper dig med at bygge relationer til dine kunder, levere værdiskabende indhold for den enkelte kunde og øge din omsætning.

Email adskiller sig fra andre kanaler idet, de mennesker du kommunikerer med har givet en permission til kontakt. Udsagnet om interesse i dit produkt eller din service betyder, at du opnår en meget høj engagement- og konverteringsrate.

Hvad er email marketing?

Email Marketing placerer sig i kategorien owned media og er, som navnet antyder, arbejdet med email som kanal til kommunikation og salg. Med kunden i centrum skabes der effektfuld og målbare resultater for de opsatte mål. Det kan være øget ’share of wallet’, højere engagement, brandkendskab eller slet og ret salg.

Vi hjælper dig med alt fra opbygning og kvalificering af din kundebase, automatisering af flows og reducering af operationelle omkostninger med Email Marketing.

Hvordan kommer du i gang?

Uanset på hvilket niveau din forretning i dag arbejder med Email Marketing, kan vi hjælpe. Vi foretager en indledende modenhedsanalyse, hvor vi identificerer flaskehalse og muligheder i jeres nuværende setup.

På baggrund af den indledende analyse udarbejder vi en strategi for at opnå de specifikke mål, der er vigtigst for din forretning. Gennem en struktureret og databaseret tilgang opsætter vi delmål og sørger for et gnidningsfrit forløb fra strategi over taktik til løbende eksekvering.


Tag et gratis møde med os, så vi kan sammensætte et projekt, der matcher din forretnings behov og situation


Produkter & Ydelser

Sådan kan vi hjælpe dig med at effektoptimere og automatisere kommunikationen med dine kunder

Strategi

Udarbejdelse af strategi for projektet med udgangspunkt i analyser, virksomhedens kompetencer, processer, aktiver og mål

Platformsanalyse

Afdækning af eksisterende systemer og tools med henblik på at skabe integration på tværs. Ved at sikre integration mellem de forskellige systemer kan vi skabe en optimal og effektiv udnyttelse af data

Workshops

Formålet med workshoppen er at skabe alignment af fokus og mål for projektet samt idégenerere og sikre vidensdeling på tværs, så eksisterende ressourcer supplerer og underbygger indsatsen optimalt

Mapping af kunderejse

Afdækning af kunderejser på tværs online og offline kanaler med henblik på at sende et relevant budskab til en relevant målgruppe på et relevant tidspunkt

Udbygning af kundebase

Gør det nemmere for potentielt interesserede kunder at komme i kontakt med jer gennem f.eks. en slide-in på websitet. Jo mere information man har til rådighed om leadet, desto mere målrettet kan man kommunikere efterfølgende

Automation, triggers og segmentering

Opsætning, identifikation og eksekvering af triggers og flows med vedkommende og målrettet indhold med udgangspunkt i kundens touchpoints, så kunden opnår den optimale værdi af kommunikationen

Intergration af data og systemer

Vi bygger link mellem kunde- og markedsdata og opnår synergier mellem hhv. mellem 1., 2. og 3. partsdata, så handlinger foretages på det bedst mulige datagrundlag

Rapportering og tracking

Vi leverer løbende resultater og analyse af indsatsen for at sikre os en konstant fremgang og udvikling af projektet

Copywriting

Løbende udarbejdelse af målrettet og konverteringsrettet indhold til emails, nyhedsbreve og automationflows. Ved at skrive til personaer og målrette kommunikationen alt efter, hvor kunden befinder sig, opnår man den største effekt

A/B split tests

Vi tester og udvikler løbende hypoteser på websitet for konstant at finde de bedst performende emailkampagner. Gennem dialog med kunden sørger vi for at udtænke, planlægge og udføre relevante og indsigtsskabende tests på en lang række af forskellige parametre, som indhold, design og grafik, tidspunkt for udsendelse og frekvens

Design og grafik

Vi varetager eller assisterer som sparringspartner med generelle design- og grafiske kompetencer samt tests og udarbejdelse af eks. templates afhængigt af jeres ressourcer

Oplæring og uddannelse

Vi tilbyder oplæring og uddannelse af jeres egne ressourcer indenfor kreativ og konverterende copywriting, opsætning og anden eksekvering. Efterfølgende kan vi supplere som sparringspartner ift. inspiration gennem f.eks. workshops

Vi øger værdien af din nuværende kundebase og hjælper dig med at udbygge den

Tag et gratis møde med os, så vi kan sammensætte et projekt, der matcher din forretnings behov og situation